Statutární nástěnka

Obchodní firma: European Training and Research Fund SE
Sídlo: Brno, náměstí Svobody 93/22, PSČ 602 00
IČ: 293 74 138
DIČ: CZ29374138
Peněžní ústav: Česká spořitelna a.s.
Číslo účtu: 4997952/0800
Firma European Training and Research Fund SE je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném
u Krajského soudu v Brně, oddíl H, vložka 260, dnem 23. 10. 2012.
Kontaktní email info@etrf.cz

Dokumentace ke stažení:

Pozvánka na valnou hromadu konanou dne 17. 6. 2014

Výpis z obchodního rejstříku

Ostatní zápis ze zasedání představenstva

Účetní uzávěrka 2012

Notářský zápis usnesení VH NZ 1679-2013

Notářský zápis zakl. listina. NZ 1188-2012